Dorota Myslińska

Dorota Myślińska

@

Studia biologiczne ukończyła na Wydziale BGiO UG. Pracuje na UG od 2001 r. – stopień doktora na Wydziale BGiO UG (2005), adiunkt. Bieżąca tematyka badań:

  1. wpływ uszkodzeń i stymulacji struktur limbicznych na parametry układu odpornościowego, zmiany behawioru i ekspresję genów w mózgowiu,
  2. zmiany aktywności neuronalnej, immunologicznej i behawioralnej oraz pracy serca w przebiegu indukowanych procesów zapalnych (immunizacji),
  3. terapia chorób neurodegeneracyjnych.

Dorobek naukowy obejmuje 12 publikacji z zakresu neurofizjologii, neuroimmunologii i biologii medycznej, które ukazały się w czasopismach z listy filadelfijskiej notowanych w bazie JCR, około 30 publikacji w języku polskim (rozdziały w książkach i monografie) oraz około 150 doniesień konferencyjnych.

Kierownik grantu NCN i 3 grantów BW, wykonawca w 7 grantach KBN/MNiSW. Tutor w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Członek Rady Wydziału Biologii, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami, koordynator katedralny w zespole ds. wprowadzania na Wydziale Biologii Systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Bierze udział w prowadzeniu warsztatów i wykładów w ramach: Bałtyckiego Festiwalu Nauki, Dni Mózgu, Nocy Biologów, akcji „Poznaj prace biologa” oraz „Zaproś naukowca do szkoły”.

Jest członkiem Federation of European Neuroscience Societies oraz 3 polskich towarzystw naukowych: Badań Układu Nerwowego, Neuroendokrynologii oraz Fizjologicznego. Sekretarz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, współorganizator Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Od kilku lat współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Lider Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Biologii w ramach programu „Zdolni z Pomorza”.