andre

André Eiras

@

25-letni portugalski artysta wizualny specjalizujący się w malarstwie ściennym. Obecnie jest na studiach magisterskich z zakresu edukacji plastycznej. Pracuje również jako mediator młodzieżowy w jedynej w Portugalii szkole drugiej szansy w Matosinhos,  która wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz będącą w sytuacji ryzyka wczesnego porzucenia edukacji .

André rozwija z młodzieżą indywidualne projekty artystyczne w oparciu o ich potrzeby i zainteresowania. Wnosi do świata szkoły graffiti i murale, używając abstrakcyjnych i geometrycznych kompozycji jako formy malowania i pracy z kolorami. Jego pasją jest również sztuka tatuażu, szczególnie tradycyjny tatuaż japoński – w swojej pracy z młodzieżą wykorzystuje ważne narzędzia tej metodologii i filozofii. Wraz ze studentami André prowadzi także wspólne eksperymenty w dziedzinie wideo, z wykorzystaniem telefonów komórkowych.