Marta Czapińska_m

Marta Czapińska

@

Jestem psychologiem społecznym, trenerką kompetencji kluczowych i konsultantką ds. strategii. Pracowałam zarówno dla sektora prywatnego – szkoląc kadry zarządzające, jak również organizacji pozarządowych – realizując projekty podnoszące poziom kapitału ludzkiego i społecznego oraz sektora publicznego – pełniąc  przez 2 lata funkcję szefowej zespołu strategicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Wierzę, że tylko dzięki mądrej i dobrej edukacji możliwe jest zmienianie świata na lepsze. Dlatego założyłam z przyjaciółmi EduTank – “współdzielnię” edukatorów z wielkimi sercami – i razem tankujemy energię dla edukacji!!!