Marcin-Paks-

Marcin Paks

@

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie, pracuje w ZSO nr 5 w Sosnowcu. No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama Online. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze. Ambasador amerykańskiej edukacyjnej platformy Edmodo. Dyrektor rozwoju sektora edukacji w BeCREO Technologies.